Ολοκληρωμένο Σύστημα Omega

Omega System - Το Α και το Ω στην ασφάλειά σας

 Η Omega δίνει καινούριο νόημα στην ασφάλεια με:

omegaff.png
  •  Αποκλεισμό περίπτωσης μπλοκαρίσματος της κλειδαριάς
  • Αντικατάσταση των πιο γνωστών τύπων κλειδαριάς ασφαλείας θωρακισμένης πόρτας (CISA/ATRA, MOTTURA κλπ)
  • Βασικό συνδυασμό και δύο επιπλέον συνδυασμών αλλαγής που γίνεται εύκολα από τον ίδιο τον χρήστη.
  • Πρακτικό πτυσσόμενο κλειδί